Видео Галерия

Календар

Март 2018
НПВСЧПС
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Колко е часа

 

Проект: Crossing Borders

Продължителност: 36 м.

Партньори: Дания – координатор, Португалия, Италия, България, Турция, Румъния, Полша, Уелс

Weles

Crossing Borders


Описание на проекта:

Целта на този проект е да се улесни обучението, да се ​​ангажират учениците в учене отвъд границите, да се подтикнат те да станат по-осъзнати и по-добри граждани на Европа. Той има за цел да развие ученическото емоционално благополучие, така че нашите деца да могат да станат уверени, щастливи и добре адаптирани индивиди - хора, които ще поемат отговорност за своите връстници без значение от къде идват и какъв е техният произход. И освен това, целта е да се работи с учениците, така че те да са готови да се излязат извън зоната на своя комфорт, да протегнат ръка и да помагат на другите, които наистина се нуждаят от помощ в процеса на интегриране в европейските общности.

Нашият проект ще даде възможност на училищата-партньори да споделят най-добрите практики, различни педагогически подходи и методи на преподаване.

Това ще помогне за премахване на бариерите и преодоляване на предразсъдъците и стереотипите. Проектът ще стимулира по-голямо разбиране и съпричастност към различните езици, култури и начини на живот както на учениците, така и на учителите във всяка една от страните-партньори.

Това ще даде възможност на училищата-партньори да споделят подходи за възпитаването на по-културно грамотни ученици, на по-добри и по-отговорни европейски граждани на бъдещето.

Ние вярваме, че знаейки повече за други европейски култури, езици, традиции и т.н., учениците, учителите, училищата, членовете на Управителния съвет и местната общност ще станат по-отворени към проблемите на бежанците и тяхното интегриране в училище и в общността.

Въпреки, че по-нататъшното развитие на ИКТ уменията на учениците и учителите е един от основните акценти за нашия проект, това е и възможност за преподаватели и ученици да посетят нашите партньорски училища, което ще бъде от най-голяма стойност. Ние вярваме в това, че чрез взаимодействие лице в лице се осъществява интеркултурната компетентност на всеки индивид.

По време на тези срещи ще се фокусираме върху решаване на проблеми, езиково развитие и споделяне на добри практики в преподаването на емоционална грамотност.

Транснационални срещи по проекта също така ще дадат възможност за съвместно обучение на персонала и ще ни предоставят форум, където можем да споделяме идеи и гледни точки с нашите европейски колеги.

Въпреки че проектът основно се фокусира върху нови области на обучение и онлайн комуникация, една от основните му цели е групи от ученици да имат възможност да участват в мобилности:

За да станат учениците по-отговорни граждани;

За да се научат учениците как да оказват положително въздействие върху местното население, и на Европейската общност както цяло;

За да се насърчат учениците да работят в рамките на местното общество и да се вдъхновят всички заинтересувани от общността да се превърнат в ценни граждани за доброто на планетата.

За да се насърчат учениците и членовете на училищната общност да поемат отговорност за околната среда и да се подчертае, че европейските общества са изправени пред сходни проблеми, както на локално ниво, така и в световен мащаб.

Нашите ученици ще имат възможност да оценят общите европейски ценности, а също и да научат за различията в Европа и да осъзнаят своята стойност. И така да направят крачка напред; да подпомогнат деца от семейства на бежанци, да се установят, докато чакат правителствата да обработят документите им за убежище и т.н.

Да се даде възможност на учениците да развиват предприемачеството – за решаване на проблеми, свързани с нови идеи и да израснат, за да станат посланици / носители на социалната устойчивост в нашите училища, в нашите общности и в света.

Нашето намерение е учениците да участват активно в процеса и прогреса на този проект. Те ще бъдат ангажирани в планирането, осъществяването и оценяването на проектните дейности през 3-те години. Основните теми и дейности вече са определени, но има място и за нови идеи и инициативи от страна на учениците. По време на транснационалните

Отговорностите за всички партньори:

- Организиране на социални събития по време на мобилностите и в училище по време на проекта.

- Подготовка и организиране на срещи за участващите в проекта учители в училище с ръководството, родители, училищно настоятелство, местните медии и местните власти;

- Изработване на документ, представящ социално-икономически характеристики на населението.

- Осигуряване превод на дейностите, така че те да са достъпни за целевите групи;

- Създаване на линк към проекта от Еразъм + в уеб страницата на училището. Логото на проекта трябва да е редом до логото на училището.

- Създаване на екип за работа по проекта, подкрепен от представители на ръководството на училището;

- Организиране на настаняването и храненето на бенефициентите от изпращащите институции;

- Принос към изготвянето на оценка на резултата от дейностите и окончателните доклади;

- Активно участие във всички дейности по проекта, включително оценка и разпространение на транснационално равнище;

- Осигуряване на участниците със сертификат за участие, описващ дейностите (в края на проекта, както и за мобилностите)

- Създаване на презентация след всяка мобилност, в която се описва посещението, споделя се преживяното и всичко това е показано на снимки или видео;

- Оценяване на всяка мобилност и качване на мнения, размисли и снимки на споделената уеб страницата;

- Събиране на всички продукти, произведени по време на проекта.;

- Съобразяване с общите правила, посочени в ръководство на Еразъм+

- Осигуряване на поне 2 съобщения за проекта в пресата по време на проекта.

Ключов елемент в проектното предложение е създаването на подходящи мерки за ефективна комуникация и сътрудничество между участващите партньори. Ние всички имаме интернет връзка, която ще бъде основен източник за редовна комуникация. Комуникацията между участващите учители ще се осъществява с помощта на ИКТ. Ще има:

Месечни Google Hangouts, за да се обсъдят и да се изгладят всички проблеми, които може да са възникнали в дадена страна партньор по време на изпълнение на задачите. Всички партньори ще участват във всички онлайн срещи.

В нашата затворена Facebook група за учители ще споделяме всички възникнали въпроси, мисли, идеи, размисли и т.н.. Всички участници ще използват Facebook седмично и ще отговарят на въпроси, свързани с всички партньори.

Учителите ще използват Google Docs за да споделят различни текстове. Също така Google Docs ще се използва за разработване на анкети, оценка и други анкетни карти. Снимки и видео клипове ще се съхраняват в Google Docs.

С актуализацията на споделената уеб страница ще се гарантира, че всички участници, ръководството на училището, родители и други лица, които проявяват интерес към проекта, са наясно с напредъка във всички страни и могат да се поучат от опита на другите. Уеб страницата ще бъде "сърцето" на проекта. Тук ние ще споделяме всичко - снимки, видео, презентации, оценка, примери за добри практики.

Участващите ученици ще пишат доклади до ръководството на училището и училищния съвет, в които ще разказват за това какво са научили и преживяли по време на работата си проекта и ще опишат как той въздейства върху тях.

Комуникацията между ученици, които ще участват в проекта, също ще бъде чрез използването на ИКТ и различни социални мрежи.

Учениците също ще комуникират чрез интернет платформа за обучение и чрез традиционната електронна поща, за да споделят и да събират информация. Честотата на тези комуникации ще зависи от естеството на дейностите по график.

Всеки партньор е длъжен да гарантира най-малко 2 публикации в медиите по време на проекта. Това могат да бъдат написани статии или репортажи по телевизията, както и видео клипове в Youtube. Това се прави, за да се уверим, че съответните заинтересовани страни (родители, училищно настоятелство, местни органи) са информирани за проекта и ако пожелаят, биха могли да вземат участие в него, например с финансова подкрепа, подкрепа, чрез добавяне на повече ресурси към проекта, за да отворят врати към нови възможности и така нататък.

Родителите ще бъдат информирани за проекта на среща в самото му начало и след това чрез имейли за актуализиране на напредъка на проекта и също така за процеса на обучение, през който преминават децата им като е част от проекта.

Транснационалните срещи ще се проведат 3 пъти през 3-те години на проекта. Първата среща бе през м. ноември 2016 г. в Уелс с цел да се запознаем един с друг, да прегледаме плана на проекта и обсъдим целите, дейностите и как да се организира всичко планирането и да се определят точните срокове и мобилности. Друго важно нещо бе да се обсъди разпределението на разходите по управление на проекта. По време на първата среща също така се уверихме, че всички участници са запознати с Google Docs и наличните там инструменти.

Втората среща е за оценка на извършеното през изминалия период и ще обсъдим изпълнението на останалите дейности. Ние заедно ще създадем формуляри за оценка, които ще се попълват от нашите ученици.

Третата и последна среща за учители е през май 2019 като целта й е да се финализира проекта и да се направи план за крайната оценка на свършеното от учениците, училищата, родителите и учителите.

Всички страни партньори ще участват във всички срещи на учители.

Теми, по които ще се работи по проекта:

-          Околна среда и климатични промени

-          Европейско гражданство, европейско съзнание и демокрация

-          Интегриране на мигранти

Очаквани резултати:

Преди години учениците създаваха книги, брошури, CD-та и DVD-та, но времето се е променило и всички продукти тези дни са онлайн, но все още са книги, брошури, диплянки и др. Визуални съобщения с кратки писмени текстове ще бъдат предадени най-лесно. Кратък филм, социални медии и мобилни устройства трябва да се използват ефективно.

Продуктите, създадени в този проект са:

- Лого, символизиращо проекта. Всяко училище трябва да създаде поне 1 вариант, а победителят ще се избере в Уелс на първата международна среща.

- Презентации: Преди всяка краткосрочна учебна дейност или среща учениците ще създадат различни PPT или Prezi презентации. Презентациите ще са за своето училище, град, държава, история, дизайнери, специални празници, за живота на тийнейджърите, устойчив начин на живот, за художници и музиканти, опазване на околната среда и за 17-те глобални цели.

- Снимки: За всяка мобилност учениците трябва да покажат своя опит чрез снимки и текстове. На уеб страницата на проекта ще има колекция от снимки, направени от ученици и учители. Някои снимки също ще бъдат показани на информационното табло на проекта и на уеб страницата на училището.

- Видео: По време на учебните дейности учителите ще снимат заниманията, ще редактират и качват филми на уеб страницата на проекта. Филмите ще бъде показани на уеб страниците на училището и в Youtube.

- Списания: По време на мобилностите учениците ще водят всеки ден дневник, който ще публикуват със снимки.

- Плакати: учениците ще проведат кампании за устойчив начин на живот, свеждане до минимум на хранителните отпадъци, пестене на електричество, рециклиране на бутилки и т.н. Те ще създават плакати за тези кампании и ще ги окачат в училище, но също така и в град на места, където е позволено да се поставят плакати.

- Статии: учениците ще напишат различни статии, например за специални празници.

- Творчески събития/представления: училищата-партньори ще организират различни събития за социализиране, физическо възпитание, музикални изпълнения, изложби на произведения на изкуството, събиране на боклук в града и така нататък. Местните хора, власти, клубове и организации - всички са поканени да участват или да бъдат аудитория.

- Формуляри за оценка: Различни форми за оценка ще бъдат създадени. Някои от тях са полезни само за този проект, докато други могат да бъдат използвани за други учебни дейности.

Подробен план на дейностите за първия учебен срок:

Септември 2016: училища се запознават с проекта "Crossing Borders" с презентация, направена от преподаватели, видео презентация, конкурса за лого.

Ноември 2016: транснационална среща в Уелс с цел да се планира първата година в детайли.

Ноември 2016: Всяко училище създава презентация (PPT / Prezi) за това как хора от тяхната страна са пресекли границите на Европа.

Декември 2016: Всички ученици от училищата партньори се срещат в Google Hangout и пеят традиционни празнични песни. По време на срещата, учениците показват снимки от техния град по време на специален празник и разказват за снимките.

Януари 2017: Оценка на първия срок заедно с учениците.


ПРОЕКТ: „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ" 

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+",
МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Участници: РУО - София - град, 144 СУ "Народни будители", 139 ОУ "Захарий Круша", 25 ОУ "Д-р Петър Берон"

Времетраена на проекта - м. май 2016 г.  - м. декември 2017 г.

Този проект ще предостави реални възможности на експертите от РИО, директорите на трите училища и учителите да се запознаят с образователната система на Финландия, с организацията им на преподаването. за развитие на комуникативни и презентационни умения като участниците, ще споделят знания и идеи един с друг.
Участниците ще се запознаят с историята и културата на страната домакин, ще разширят своите познания за образователните системи в различни европейски страни и с техните стратегии за превенция на ранното отпадане от училище.
Основната цел на обучението е теоретична и практическа квалификация на участниците в него за справяне с проблема за преждевременното напускане на училище във всичките му аспекти.
Методиката и дейностите в обучителния курс са подбрани внимателно от обучаващите, включвайки 9 модула с практични идеи за работа със застрашени от отпадане от училище ученици. Планираните дейности са разпределени в девет различни обучителни модула, всеки от които обхваща различен аспект.
Чрез международния опит на курса ще добием и нови идеи за съвременните европейски практики и стандарти.

Участници впроекта:

1. Величка Николова – директор
2. Камелия Дилова – помощник директор – начален етап
3. Грозданова – помощник директор – прогимназиален етап
4. Саша Петрова – помощник директор – гимназиален етап
5. Цветелина Георгиева – учител по английски език, класен ръководител на Х а клас и педагогически съветник
6. Снежана Станчева – старши учител по английски език, класен ръководител на
V а клас
7. Вяра Лазарова – старши учител по английски език, биология и здравно образование, класен ръководител на VIII а клас
8. Роза Еврова - старши учител по английски език
9. Яна Георгиева – учител по български език и литература, класен ръководител на VIII б клас
10. Маруся Николаева – главен учител по информатика и информационни технологии, ръководител компютърни кабинети, класен ръководител на X б клас

1 Превенция на преждевременно отпадане от училищеPPT 2

 F 3

F 4

F 5

F 6

F 7

F 8

2 Превенция на преждевременно отпадане от училищеPPT 2

F 11

F 12

F 13

F 14

F 15
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21

DE

ETwinning проект At the heart of learning

Партньори по проекта: училища от България, Гърция, Италия, Турция, Румъния

Предмети: Междупредметно обучение, Предмети в начален етап, Психология, Чужди езици, ИКТ

Език: английски

Възраст на учениците: 9 - 15

Инструменти, които са използвани по време на работата по проекта: имейли, MP3, Twinspace, PowerPoint презентации, видео, снимки и рисунки,  публикуване на информация в уебсайтовете на училищата партньори, форум, чат.

Цели на проекта:

Този проект изследва взаимоотношенията между учениците, чувствата, които те имат и споделят за своите съученици и учителии причините за проблемно поведение в училище. Тъй като в проекта участват ученици от различни училища и държави, той се базира на голямо разнообразие от културни и социално-икономически примери.

Основни цели на проекта:
- Да се подобри поведението на учениците;
- Да се избегнат проявите на тормоз и дискриминация;
- Да се засили чувството за общност;
- Да се насърчат позитивните действия и реакции в различни ситуации;
- Да се развият позитивни социални умения;
- Да се определят факторите, които водят до проблемно поведение;
- Да се сравни и контрастира проблема в различна културна среда;
- Да се насърчи сътрудничеството и взаимодействието;
- Да се упражняват чужди езици;
- Да се използват възможностите на ИКТ и Web tools. 

Дейности по проекта:

След обявяване началото на проекта нашите ученици изработиха PowerPoint презентации и Vokis, с които представиха себе си, своето училище, град и страна. За Коледа и Нова година изработиха красиви картички, които изпратиха на децата от другите партньорски училища по електронна поща. Учениците от 8б клас разработиха проекти на тема "Heart-Breaking Incidents at school" и сътвориха сърца, върху които написаха направените от тях добри дела.
AI 1AI 0

Участвахме в конкурса за лого на проекта и с гордост можем да заявим, че той беше спечелен от Цвети и Гери от 5 б клас. Това е логото – победител:
AI 2Учениците от 6a клас участваха в разрешаването на поведенчески проблем в час по математика като използваха теорията  на Де Боно за „Шестте мислещи шапки“. Идеята бе да се анализира възникналия проблем като се изразят мисли от различни гледни точки, както положителни, така и отрицателни и да се намери правилно решение.
AI 3

 Учениците от 2в клас участваха в дейността „National Count-out Rhymes“ – национални игри-броилки. На този етап от проекта всяка страна партньор предлага свой стих или песен за броене, които се записват на видео и се качват в TwinSpace като съвместен продукт, така че останалите участници да могат да ги научат и използват. На тези песни и стихотворения за броене се гледа като средство за „честна игра“, начин да се научат децата да играят по правилата и да избягват конфликти. 
AI 4

Последната дейност по проекта е написването на съвместна история по зададени предварително думи – нещо, което учениците правят с голямо удоволствие.

 

 


Проект "Играем и творим"

На 12.06.2015 г. в 144 СОУ стартира практическото изпълнение на проекта "Играем и творим". На фасадата на сградата учениците рисуваха шевици с чипровски мотиви. Прочутите у нас и в чужбина чипровски килими и гоблени са съществен дял от българското национално наследство. Те са феномен в българските народни художествени занаяти, процъфтял през периода на Възраждането, жив и до днес, отразяващ националните бит, обичаи, традиции и празници. За да превърнат двора на училището в привлекателно място за отдих или тихи занимания, учениците ще продължат своята работа и през следващите седмици до края на месец юни.

11402912 975571995807993 2294249679994179599 o

 etw europeanqualitylabel 82700 en

quality label- united
Трета международна среща по проект „Обединени в различието чрез историите на Европа
 – Италия 26.05.2015 г. – 01.06. 2015 г.
По време на срещата, която се проведе в Мариано Коменсе, Италия учителите и учениците от партньорските училища посетиха уроци по различни учебни предмети в IV Novembre Primary School.

 

1
Подготвиха „Европейски кът“ с материали и информация за своите страни и  
училища.

Италия

Проведоха се срещи, на които се обсъдиха постигнатите дотук резултати от работата по проекта и се заплануваха бъдещите дейности, а именно:
 - Предстои излизането на есенното издание на списанието, за което отговаря испанското училище.
 - 
Темата на следващото списание ще бъдат истории за есента (Езоп, други автори или митове). За създаването на тези истории ще се направи webquest с класически легенди и приказки. Следвайки стъпките на webquest, учениците ще създадат 'fairytale salads' (Джани Родари) в дигитална форма. Webquest-ът ще бъде подготвен преди срещата в Турция от координатора. По време на срещата в Турция ще има презентация на webquest и формата на крайните продукти.
 - Следващата транснационална среща ще се проведе в Турция в периода 23-27 oктомври 2015. 
3E

Обсъдено беше също какви въпроси да съдържат анкетните карти за ученици, учители и родители, с които трябва да се оцени работата по проекта през първата година. Всяко училище  решава кои класове, ученици, учители и родители ще попълват анкетните карти и как те ще бъдат разпространявани. По-късно същия ден участниците в проекта присъстваха на драматизацията „The Gingerbread boy“, представена от ученици от 4 клас на Anzano del Parco Primary School и на концерта на оркестъра по флейта. Партньорите имаха възможност да представят своите страни, градове и училища пред ученици, учители и родители от училището домакин. Проведена бе и традиционна среща с кмета и други представители на местните власти в Мариано Коменсе с цел те да бъдат запознати по-подробно с работата и постигнатите резултати по проекта.
4EПо време на срещата в Италия представителите на партньорските училища имаха възможност да посетят забележителности в Канту, Комо и Милано, както и да научат много нови и интересни неща за историята, културата и традициите на страната домакин.Трета международна среща,
14 - 18 април 2015

Montemor-o-Novo, Португалия

     Третата международна среща по програма Еразъм+ KA2 Сътрудничество и иновации за добри практики и стратегическо партньорство “Обединени в различието чрез историите на Европа” се проведе в Montemor-o-Novo, Португалияв периода 14- 18април 2015 година.

На срещата присъстваха 3 учители и 2 ученици от Гърция, 2 учители от Италия, 2 учители, 1 представител на персонала и 2 ученици от България, 2 учители и 2 ученици от Литва, 2 учители и 2 ученици от Испания, и 2 учители и 2 ученици от Турция.


I 1 640x386

През първия ден от срещата учениците и учителите посетиха Escola Básica de Montemor-o-Novo n.º 3 и имаха възможността да се срещнат с португалските учители и ученици от това училище. Те разгледаха техните учебници и помагала и разговаряха за образователната система в Португалия. Участниците в срещата по проекта украсиха “Европейски кът” с материали, които бяха донесли от своите страни и прекараха известно време в игри с учениците на игрището. Учителят по физкултура от това училище беше подготвил традиционни за този район игри. Участниците се насладиха на подготвеното от португалските ученици куклено представление и гледаха PowerPoint презентация за тяхната работа по проекта до сега.

I 2 640x480

След обяд учениците и учителите бяха посрещнати с добре дошли от г-жа Идалина Фенто, директор на Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo и нейните помощници в гимназията на Montemor-o-Novo, след което обядваха в стола на училището.

 

По-късно същия ден те посетиха “Oficina da Criança Center”, където местните ученици прекарват свободното си време, проявявайки творческите си умения.Гостите разгледаха с интерес това място, което дава възможност на децата да творят като използват корк, дърво и други материали или да се забавляват на компютрите. Те също могат да участват в дейности, свързани с различни учебни предмети – математика, биология, физика и др.

                                               I 3 640x437

     Учениците, които гостуваха в “Oficina da Criança Center” участваха заедно с португалските си домакини от 4 клас в уъркшоп и създадоха чудесни картини, които ще бъдат изложени в 7-те партньорски училища.

 

   По същото време учителите участваха в работна сесия по проекта, на която обсъдиха пътуването до Италия през м. май и това до Турция през м. октомври2015 година. Те също дискутираха второто издание на списанието, което ще представлява дневник на дейностите през изминалата учебна година. За списанието всяка страна трябва да подготви и изпрати 2 страници с темата за лятото: 1 страница с песен на майчин език и обяснение на текста на английски и втора страница с рисунки за лятото или снимки на децата, които изпълняват песента, например. Пак във връзка със списанието всяка страна трябва да изпрати по 2 страници с 6 снимки на всяка от тях за дейностите, които са извършени от съответното училище по време на първата година от работата по проекта. Литовските колеги ще съберат снимките за работата по плакатите на проекта, а испанските – тези с новогодишните картички. Турция ще изпрати снимки от записа на историите. Гърция, България и Португалия ще подготвят снимки от транснационалните срещи по проекта, които вече са проведени там (2 страници всяка с по 6 снимки). Списанието трябва да е готово до м. септември 2015 год. , за да бъде предоставено на учениците от училищата партньори и на съответните национални агенции. Всяко списание ще се състои от 32 страници. Г-жа Асвеста, директор на гръцкото училище предложи всяко училище да направи слънце с различни материали(30X30), като продуктите ще бъдат разменени на срещата в Турция. Всеки продукт трябва да съдържа логото на проекта, логото на Erasmus+, логото на eTwinning и логото на съответното училище.

  

     По време на третата международна среща в Montemor-o-Novo учениците от нашето училище имаха възможност да се срещнат и общуват с деца от други страни като използват познанията си по английски език. Учителите от своя страна участваха в дискусии, по време на които сравниха различните образователни системи и работиха съвместно за постигане на общата цел да се обединим в своето различие чрез историите на Европа.

 

   Местната общност и власти в Montemor-o-Novo имаха възможността да се срещнат с участниците в проекта по програма Erasmus + и да разберат неговите цели.

    

Национален семинарИзграждането на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини

10553508 931739383524588 1341583141080026574 n

НА  26 март 2015г. в 144 СОУ „Народни будители“, София се проведе Национален семинарИзграждането на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини. Семинарът беше организиран от центъра за технологии на информационното общество при Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, координатор за България в Европейски проект YEDAC (www.yedac.eu).

Проектът YEDAC е със съфинансиране от Европейската комисия. В него участват партньори от Финландия, Дания, Холандия, Испания, Австрия и България. Той цели да стимулира развитието на предприемачески умения в средния курс на обучение. В рамките на проекта е разработен дидактически модел за развиване на ключови компетенции, чувство за инициатива и предприемачество във възрастовата група на 13-16 годишните. Този образователен модел и процеса на обучение са ориентирани към създаването на компетенции в областта на предприемачеството и могат да бъдат интегрирани в мултидисциплинарни проекти и извънкласна работа в училище. Проектът YEDAC предлага обучение на учители и ръководство за развитие на компетенции по предприемачество в училище. В същото време, чрез специална група към проекта, се цели да се разработи система от препоръки към ЕС за развитие на предприемачеството като една от ключовите 8 компетенции за обучение през целия живот, приети от ЕС в рамките на Лисабонската стратегия и цели, като отговор на глобалните предизвикателства.

По време на националния семинар беше представен моделът, разработен в рамките на проекта, както и приложението му в пет български училища (54 СОУ "Св. Иван Рилски" - София, 144 СОУ „Народни будители“ – София, СОУ „Христо Ботев“ - Горна Малина, СОУ "Д-р Петър Берон" – Костинброд, ОУ "Васил Левски" - с.Орешене). Учители и ученици от тези училища споделиха опита си и натрупаните добри практики в предприетите от тях проекти и инициативи, прилагащи модела, а именно:

-          Проектът на 144 СОУ „Народни Будители“, София – „Играем и творим“, в рамките на който на 5 март беше направен благотворителен концерт за набиране на средства за изграждане на кътове по изкуства в двора на училището.

-          Проектът на 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, София - „Надежда за надежда“ с реализираната вече първа част от него „Къщички за книжки“, официално открити на 21 март 2015 г.

-          Проектът на СОУ „д-р Петър Берон“, Костинброд – „Kostinbrod English Tour“посрещащ вече първите гости на 29 март 2015 г.

-          Проектът на СОУ „Христо Ботев“, Горна Малина – „Зелена Малина“, реализиращ успешно залесяване от 27 март до 1 април 2015 г.

-          Проектът на ОУ „Васил Левски“, с. Орешене – „Приключение ала учение“ организиращ изцяло от учениците Великденски празник като стъпка към подготовката на голямата цел организиране на атрактивни учебни занятия в парка „Небесни пасбища“.

В семинара взеха участие и млади български предприемачи Емилиян Кадийски, Христо Христов и Станчо Йорданов, които представиха своите начинания, в помощ на българското образование.

The national seminar "Building the students entrepreneurial competencies in the context to all disciplines" was held in 144 Secondary school Narodni Buditeli, Sofia on 26 March 2015.
The seminar was organized by The Centre of Information Society Technologies of Sofia University "St. Kl. Ohridski ", coordinator for Bulgaria of the European project YEDAC ( www.yedac.eu).
Five Bulgarian schools (54 Secondary school "St. Ivan Rilski" – Sofia; 144 Secondary School " Narodni Buditeli " – Sofia; Secondary School "Hristo Botev" - Gorna Malina; Secondary School "Dr Petar Beron" – Kostinbrod; Primary school "Vasil Levski",Oreshene) presented their model developed in YEDAC project and its implementation. Teachers and students of these schools shared their initiatives, experience and good practice for their projects.
• "Play and create" is the name of the project of 144 SOU Narodni Buditeli, Sofia. They organised a charity concert on 5th March. The aim of this concert was to raise funds for creating art corners in the schoolyard.
Play and create
Play and create

 

Предприемачеството в училище


• 54 Secondary School's project "House for Books" has already realized its first part - "Cabins for books ". It was officially opened on 21 March, 2015
• The project of the Secondary school "Dr. Petar Beron", Kostinbrod - "Kostinbrod English Tour" is welcoming their first guests on 29 March, 2015
• "Green Malina" - the project of the Secondary school "Hristo Botev", Gorna Malina. The school is organising successfully forestation of 27 March to 1 April 2015
• "Adventure and training" is the project of the Primary school "Vasil Levski", Oreshene. Students are organizing Easter holiday as a preparation to the main goal – organising attractive lessons in the park "Heavenly pastures". The seminar was attended by young Bulgarian entrepreneurs Emilian Kadiiski, Hristo Hristov and Stancho Yordanov, who presented their initiatives in support of Bulgarian education.
YEDACYEDACYEDACYEDAC
YEDACYEDAC
Проект „Обединени в различието чрез историите на Европа" по  Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства 

Резюме на проекта 

Историите (легенди, митове и приказки) често имат културно, историческо или географско значение и осигуряват един смислен поглед върху културната идентичност на всяка страна. Нашият проект има за цел да използва тези истории, за да се ангажират учениците от партньорските училища в съвместни интердисциплинарни дейности. 

Основната цел на проекта е реализацията на Европейското мото "Единство в многообразието" чрез различни истории. Допълнителните цели са:

- Да се ангажират учащите в смислени дейности, които ще им помогнат да открият своите уникални таланти и потенциал.

- Да се повиши самочувствието на всички ученици, особено на тези, които са застрашени от отпадане от училище.

- Да се даде на учениците, учителите и родителите възможност да открият своята културна идентичност и да разберат културното наследството, което ние споделяме с другите европейски събратя.

- Учителите да придобият повече опит в преподаването на чужди езици и използването на ИКТ.

- Да се разшири европейското измерение на партньорските институции, за да играят те активна роля на местно, регионално и национално ниво.

Училищата партньори са от Гърция, Литва, Италия, Турция, Португалия, Испания и България.

Дейностите ще бъдат така структурирани, че в тях да участват ученици от всички възрасти, с различни способности, интелект и етнически произход. Легендите, митовете и приказките ще дадат възможност на учениците да работят в много области на учебната програма. Това ще стане с помощта на различни техники за разказване:

- Четене и слушане на избрани разкази;

- Търсене, създаване и обмен на снимки, рисунки и произведения на изкуството, вдъхновени от тези истории;

- Създаването на нови версии на тези истории;

- Драматизация;

- Обмен на идеи и възможни начини за това как би могла да продължи историята;

- Обсъждане мотивите на действията на героите;

- Създаване на стихотворения, вдъхновени от тези истории.

Училищата ще използват eTwinning, за да работят заедно по проекта, а продуктите ще бъдат публикувани в онлайн списание в Twin Space на езиците на партньорството и на английски език. Темите за това списание ще бъдат отпечатани и раздадени на местните общности в двете години на проекта.

Освен транснационалните срещи ще има общи краткосрочни учебни събития в края на двете учебни години с деца от училищата партньори, които ще участват в подготовката и организирането на общи тържества.

Като цяло се очаква този проект да насърчи осъзнаването на важността на културното и езиковото многообразие в Европа. Като резултат, това осъзнаване ще разшири хоризонтите и ще увеличи значението на моралните ценности за борба срещу расизма, предразсъдъците и ксенофобията. Също така, участието на всички ученици в смислени дейности в съответствие с техните уникални възможности, ще повиши самочувствието им и ще предотврати преждевременното им напускане на училище.

 

График на дейностите:
Започвайки с Европейския ден на езиците, на 26 септември се осъществиха телекомуникации, по време на които децата се срещнаха и поздравиха своите европейски партньори, както на английски и така и на родните си езици. Продуктът на това общуване ще бъде създаването на Европейски кът във всяко училище.
Първата международна среща по проекта се проведе през октомври в Гърция, по време на която бяха изяснени всички въпроси свързани с оценката, разпространението и комуникацията и беше разработен конкретен план на заседанията за годината. Участващите в срещата учители бяха ангажирани в семинари за използването на WEB2 и Twin Space, както и на методологиите и подходи за работа по проекта.
През ноември 2014 г. учителите, които участваха в първата среща запознаха своите колеги с взетите решения и предстоящите задачи. Училищата партньори организираха информационна среща за персонала и родителите с цел да се ангажират всички в изработването на материали с митове и приказки за Коледа или Нова година за първия брой на списанието.
През декември 2014 г. учениците от 2-ри, 4-ти и 6-ти клас участваха в дейности по събиране на приказки и митове за Коледа или Нова година. Първият брой на списанието ще бъде публикуван през м. март.
През януари-февруари 2015 г. учениците събират истории за пролетта: Учениците ще изобразяват тези истории като създават свои собствени произведения (маски, кукли и т.н.) и стихотворения.
През март 2015 г. се проведе втората международна среща в 144 СОУ „Народни будители“: проведе се конкурс за лого от всички училища. Представители от всички училища обсъдиха слабите и силните страни на проекта и   съставиха план за приключването на първата година. Те също така съставиха втория брой на списанието.
През април 2015 г. предстои да бъде публикуван вторият брой на списанието.

През април 2015 г. ще се проведе кратко обучително мероприятие за ученици в Португалия. Двама ученици от всяко училище с двама учители, които ще ги придружават, ще подготвят различни дейности, за да се отпразнува Деня на Европа. Драматизация на най-важните митове и митът за Европа.
През м. май 2015 г. ще се проведе третата среща по проекта в Италия: Оценка на дейността през първата година и планиране на дейностите за следващата година. Подготовка на третия брой на списанието.
През септември 2015 г. около Европейския ден на езиците ще бъдат избрани истории, за това как да се справим с проблемите на имиграцията и многоезичието. Учениците ще вземат интервюта и изберат снимки, за да се създаде презентация с реални истории.
През октомври 2015 г. ще се проведе четвъртата международна среща в Турция: Четвъртият брой на списанието ще бъде проектиран, за да бъде публикуван. Точният план на заседанията за годината ще бъде съставен. Въпросите за оценка и разпространение ще бъдат изяснени. Учителите ще вземат участие в семинари, за да се изработят дейности и истории с герои с увреждания.
Ноември - декември 2015 г. - Истории с герои с увреждания. Във всяко училище ще бъде организирано тържество за международния ден на хората с увреждания.
През януари 2016 г. учениците ще обменят картички с техните истории и пожелания за по-добър свят.
Февруари-март: Избор на истории, за да се отпразнува Ден срещу агресията.
Април 2016 г.: Петото издание на списанието ще бъде публикувано. Темата ще бъде "ценности".
Май 2016 г. - Кратко обучително събитие за ученици в Испания: Ученици от три училища (Гърция, Италия, Литва) ще се срещнат, за да вземат участие в празненство по случай Деня на Европа.
Юни 2016 г. - Кратко обучително събитие за ученици в Гърция: Ученици от три училища (Испания, Турция, България) ще се срещнат, за да вземат участие в заключителния фестивал на проекта.
Юли 2016 г. - Пета транснационална среща по проекта в Литва за обща оценка и разпространяване на резултатите.

 

ОТЧЕТ ЗА СРЕЩАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРТНЬОРИ - ERASMUS PLUS

Партньорите от европейските страни пристигнаха в Солун на 11 ноември. Учителите от гръцкото училище се срещнаха с тях в хотела и ги разходиха в центъра на града. Посетихме площада на Аристотел и научихме интересни неща за неговата история. Разходихме се по площад  Navarinou  и посетихме руините на римския дворец, Арката на император Галерий, Ротондата. Накрая бяхме в магазин за грамофонни плочи, където слушахме гръцка музика и имахме шанс да проследим историята на града. Вечерта завърши с посещение в гръцка таверна, където имахме възможността да се опознаем и да опитаме местни деликатеси.
На следващия ден, 12 ноември, европейските партньори посетиха  4-то начално училище на Пефка. Всички класове бяха подготвили проекти, свързани с общата тема. Първи клас представи пиеса със заглавие „The happy field“, в която се говори за разнообразието и друга пиеса на име Elmer“ по същата тема. Втори клас изпя песен и подготви проект като показа игри, еднакви за участващите страни. Учителите от всяка страна се качиха на сцената и участваха в играта на гръцките ученици, пеейки заедно с тях съответните песни. Трети клас  представиха пиеса, наречена Червената звезда“ на английски език, в която също се говори за разнообразието. В пети клас представи историята на Персефона на английски език. След това учителите от Европейските училища представиха своите училища и образователните системи на своите страни. След приключването на презентациите, партньорите обядваха в училище като опитаха гръцки ястия, приготвени от гръцките учители. На събитиетоприсъствахаг-н Sapounas - съветник по въпросите на образованието, отговарящ за училището,   г-жа Arvanitidou - отговорник по гражданскоправни въпроси и г-н Vasiliou - отговарящ за европейските проекти,.

След обяда учителите проведоха среща, на която обсъдиха проекта. Основната идея е да се направят 3 проекта за учебната 2014-2015 година. Предложено бе да се направят три издания на списанието с истории за зимата, пролетта и лятото. Всички училища ще напишат истории, ще направят драматизации, рисунки и пантомима, колажи и пр., които ще бъдат включени в съответното издание на списанието. Всички партньори се съгласиха, че проектът трябва да е забавен за учениците, така че нито един от предложените методи на представяне не е задължителен. Накрая се споразумяхме да изберем по една история от всяка страна. Finally, they decided to choose a story from each country. Учителите от Италия предложиха учениците да напишат различни истории и след това да гласуват за най-добрата. Португалските учители предложиха да се използват традиционни истории и истории, създадени от децата, тъй като по този начин те ще могат да научат за културата на съответната страна и ще развият своята креативност. Повечето от партньорите бяха на мнение, че трябва да участват всички класове. Някои от партньорите предложиха да се направи изложба със създадените истории като учениците работят върху всяка история – да направят рисунки, драматизации, пантомима, да напишат стихотворения и т.н. Накрая се взе решение всяко училище да намери по една типична за страната си история, легенда, мит, приказка и да представи една история, написана от учениците. Учителите решиха историите да не надхвърлят повече от 250 думи и да се добави снимка на това как работи класът по темата. Предложено бе да започнем с истории за зимата и да продължим с такива за лятото. Следващата година ще обсъдим историите за пролетта и есента. Всички учители трябва да използват e-twinning платформатакато накрая един учител ще събере всички файлове и ще направи списание с тези материали. Споменато бе също, че учениците от всички участващи страни могат да разговарят чрез e- twinning под наблюдението на учителите. Крайният срок за първия проект е края на м. януари. Вторият проект ще бъде обсъден на срещата в Италия.

За написването на историите за зимата учителите решиха да се използват следните ключови думи: berry, slippers, happy, pencil, fairy, village, explorer /горски плодове, чехли, молив, фея, село, изследовател/, които задължително трябва да бъдат включени в историята. След завършването на историите учителите ще създадат радиопредаване, в което учениците ще разкажат своите истории на английски език и на майчин език на 15 февруари.

Учителите също обсъдиха въпроса за мобилностите. Те решиха да се срещнем отново в България между 3-7 март 2015г. Пътуването до Италия ще бъде между 14-18 април. След това обсъдихме пътуването до Португалия, в което ще участват и ученици. То трябва да се осъществи между 26-30 май. Обсъдени бяха и критериите за определяне на учениците, които ще пътуват в чужбина. Предложено бе да се направи тест по английски език, за да се види дали учениците могат да комуникират помежду си, както и интервю, за да се избегнат оплакванията. Казано бе също, че трябва да се вземе предвид и възрастта на учениците, за да могат те да се социализират с останалите ученици. Дискутирахме и мястото, където ще отседнат учениците – дали да бъдат настанени в хотел или в семейства, които да се грижат за тях.  Бе взета предвид и възможността да се води в чужбина допълнително  и по един ученик със СОП. Взе се решение всички необходими документи за съответната мобилност – като програма на мобилността, покана и т.н. да се подготвят 50 дни преди пътуването и да се правят снимки за доказване на участие във всяка една от дейностите. Последната мобилност за 2014г. е в Турция. По обективни причини тя се отлага за  2327 октомври 2015 г.. Партньорите изработиха Европейски кът в  4-тоначално училище на Pefka с материали за участващите страни.

На следващия ден, четвъртък 13-тиноември, учителите посетиха гръцкото училище отново. Учениците от 6 клас представиха „Черен театър“ и свои  power point презентации за Гърция. Хорът на училището изпя традиционни песни, а учениците танцуваха фолклорни танци. Те също пяха песни на немски и френски език под ръководството на своите учители. Асоциация Parhar“ от район   Pontus на Pefka посетиха училището домакин и представиха традиционни танци. Те предложиха на европейските участници в срещата обяд с ястия, които са традиционни за района. Домакините бяха подготвили сладкиши, типични за всяка една от участващите страни, за да се видят приликите и разликите във вкуса. На събитието присъства г-жа Kioumourtzidou, представител на кмета на района.

След обяда всички учители участваха в workshop под ръководството на учител по ИКТ от гръцкото училище. Той разказа за уеб-радиото, което представлява аудио услуга, излъчвана чрез интернет и спомена за европейската училищна радио мрежа и платформата за интер-училищно партньорство в Европа. Учителите изявиха желание да използват препоръчаната платформа в работата си по проекта. Те решиха да се запишат избраните от тях истории като добавят драматизация или звуков фон. Учителят по ИКТ обясни, че за целта са необходими само компютър, високоговорител/микрофон и софтуерен продукт като audacity. Решено бе всяко училище да подготви 2-3 радио записа и да изпрати материалите на този, който отговаря за радио проекта с цел да се обединят историите в едно общо предаване, което да се излъчи по European School Radio – така учениците ще имат възможност да разговарят помежду си. Учителят по ИКТ обясни на партньорите как да използват European School Radio и им предложи да прочетат своите истории като добавят музика и други ефекти. Този проект трябва да бъде осъществен до 15 февруари, а второто радио предаване ще бъде след издаването на второто списание. В края на срещата всички участници в нея обсъдиха план за оценяване на резултатите от дейностите и предложиха да се напише въпросник за родители и ученици с основни въпроси, за да се види тяхното отношение и какво знаят за проекта преди неговото начало. Трябва да се направи междинна оценка в края на учебната  2014-2015 година и пълна оценка на резултатите в края на следващата учебна година.

На следващия ден, петък 14-тиноември партньорите посетиха  Vergina и имаха възможността да научат нови неща за историята на Македония и Александър Велики. По-късно същия ден те се срещнаха с кмета на района и с членове на районния съвет като обсъдиха някои въпроси, свързани с образованието в Европа.

На следващия ден, събота  15-тиноември, всички участници направиха туристическа обиколка на града, за да видят някои от историческите забележителности и да научат интересни исторически факти. По-късно те посетиха Центъра по история на Солун. Там те се насладиха на фотографска изложба със снимки на града от  19-ти и 20-ти век и изслушаха интересна за древна Гърция. Това бе последното мероприятие от срещата по проекта, тъй като участниците в нея си тръгнаха от Гърция същия ден. 

 
REPORT OF THE MEETING OF THE EUROPEAN PARTNERS -
ERASMUS PLUS
held in 144 Secondary School “Narodni Buditeli”, Sofia, Bulgaria 02 – 07.03. 2015
 
The partners from the European countries arrived in Sofia on 2nd and 3rd of March. The Bulgarian teachers met them at the bus station/ railway station and airport and took them to the hotel. On Tuesday 03.03.2015 the Lithuanian group visited the Rila Monastery - the most visited UNESCO site in Bulgaria and the town of Blagoevgrad which is the economic and cultural centre of southwestern Bulgaria. In the evening the Bulgarian school organised a welcome dinner for all the representatives. As there were new representatives at the meeting, the teachers had the chance to get to know each other, ‘break the ice’ and discuss general matters about the project. 
The next day, 4th of March, the European partners visited the 144 Secondary School “Narodni Buditeli”. They were welcomed by Mrs. Nikolova, the Principal of the school, Mrs. Petrova – one of her deputies, Mrs. Evrova – the project coordinator of the Bulgarian school and some other Bulgarian teachers. They were shown around the school and had the possibility to meet the Bulgarian teachers and students. The Bulgarian students were really impressed by the possibility to speak with students and teachers from different foreign countries and this turned out to be very motivating for them to learn foreign languages. After that, the teachers from the European schools presented their schools and the educational systems of their countries. After the presentations we had a discussion about the project – we talked about the results of our project activities up to now, the communication among students/pen pals, the dates of the next meetings, the use the e-twinning platform etc. The Greek students attended different lessons – in Art, Choreography and Music. Then we had lunch at the school canteen with typical Bulgarian food. In the afternoon the representative teachers and students conducted a competition to choose a logo of the project. Each school had chosen 3 logos from the ones that their students had prepared. We made an exhibition of the proposed by each school logos and then the teachers and the students voted for the best one. One of the Bulgarian logos was the winner of the competition. Then, there was a short project discussion about the logo and the printed version of the magazine. We decided that the Bulgarian partner will prepare a Movie Maker presentation about the project competition but we did not end up with a decision about the printed version of the magazine. We decided to continue the discussion on Friday. Finally, the representative teachers and students attended a workshop in traditional Bulgarian dances – they learnt three folklore dances that are typical for different Bulgarian regions.
On the next day, 5th March the European partners went on a guided sightseeing tour of Sofia, the capital of Bulgaria with the aim to get acquainted with the Bulgarian history and culture. They explored the city centre – Sofia University, The National Library, the monument of one of the greatest Bulgarian heroes Vasil Levski, the Parliament and the Presidency, and then they visited the Rotonda Church and St. Alexander Nevsky Cathedral – which is one of the largest Eastern Orthodox cathedrals in the world, as well as one of Sofia’s symbols. In the evening the teachers and students from the partners schools attended the “Concert of the Bulgarian talents and their pupils” – some of the teachers from the Bulgarian school are famous singers all around the country and they have prepared a charity concert together with their pupils. The European partners had the chance to talk about the project and their impressions from the host school and country with a journalist from a local TV channel and the interview was broadcast soon afterwards.  
On Friday, 6th March the representative teachers and students met Mrs. Avdjieva - the mayor of district Mladost /where the Bulgarian school is located/ and some members of the mayor’s board – they told them about the project aims and activities and then discussed educational matters in Europe. The European partners asked questions about issues that interested them. Then they went back to school and presented the winter stories written by their students. The pupils from class 4G presented a dramatization of the Bulgarian winter story entitled “Annie and the First Snow”.  Students from the second grade and from class VI a greeted the guests with nice Bulgarian songs. Students and teachers from the host school attended the presentations. After that we discussed some project issues: 
-The printed version of the magazine-first issue-winter stories: 
Each country will have one printed version for all of us in Portugal-we will use the CD with the stories as formed by Vitoria. 
The cover page will be created by the 15th of March. It will be sent to all (responsible: Greece). On the cover page will be the winning logo created by the Bulgarian school with the title UNITED IN DIVERSITY THROUGH STORIES IN EUROPE- The winning logo has to be uploaded on twin space as soon as possible.
 Marialuisa will create a picture dictionary of the seven words in all languages.
-European school radio:
We will put the stories mp3 together and create a radio programme by the end of March. Turkey will upload their audio of one story in e-twinning as soon as possible. We will let you know about the exact link, date and time (responsible: Greece)
-The stories of summer magazine-second issue:
Will be published at the end of the school year - It will include one song of each country about summer, with a small explanation in English. The countries will create mp3 files for e-twinning with the song sung by the children, for a second radio programme.  (We will start working for the second issue of the magazine after our meeting in Portugal).
 In the afternoon we visited the Boyana Church - one of the few complete and perfectly preserved mediaeval monuments testifying to the significant contribution of Bulgarian monumental painting to European culture in the Middle Ages. Then we went by bus to Vitosha Mountain and had a short walk there. 
In the evening we had dinner in a traditional Bulgarian restaurant where we had the chance to taste typical Bulgarian cuisine and practice what we have learnt during the dance workshop.  
On Saturday, 7th March – we met again at school and discussed the project evaluation plan. Then we filled in the evaluation paper for the second transnational meeting and at the end of the meeting we expressed our satisfaction of the project results. We also discussed the activities that we can do to disseminate the project products and Georgia reminded us that we can upload them in our schools websites so that they can be visible by many people. After that the Italian and Lithuanian group together with some Bulgarian teachers went to Panagyurishte – a small town in Southern Bulgaria primarily known for being the centre of the April Uprising against the Ottoman rule in Bulgaria in 1876.  Panagyurishte also gained fame for the "Panagyurishte gold" treasure discovered there in 1949. We visited the Historical Museum, the Panagyurishte gold treasure exhibition and some old Bulgarian houses which were reconstructed and opened to the public. 
That was the final event of the meeting since all participants except those from Italy left Bulgaria that day.
 

План за оценяване на партньорството

s  Фази на оценяването

ü  В началото на проекта

ü  По време на проекта

-          Срещи с партньорите

-          В края на първата година от работата по проекта (междинен отчет)

üВ края на проекта (окончателен отчет)

s  Екип за оценяване

üПлан и средства за оценяване на партньорството

-          Преподаватели от португалското училище партньор

üВъв всяко училище

-          Лицето за контакти по проекта и всички учители, участващи в проекта.

-          Директор.

-          Учители асоциирани партньори

-          Представители на родителите.

-          Ученици.

üПо време на транснационалните срещи по проекта

-          Координатор на проекта и участващите в срещата учители от училищата партньори.

s  Таблица на доказателствата:

üЦелеви групи (ефекти от проекта върху...)

-          Ученици

-          Учители

-          Училища

-          Общност

üОбласти на оценяване (според целите на проекта...)

-          Чуждоезикови умения

-          Умения по ИКТ

-          Социални умения и сътрудничество

-          Европейска добавена стойност

-          Педагогическо въздействие

s  Стратегии и инструменти за оценяване

(С цел събиране на количествени и качествени данни).

üАнкети за ученици и родители (в началото и в края на проекта).

ü  Журнал за наблюдения (мрежи за наблюдение, контролни списъци, фокусирани върху изпълнението на дейностите).

üАнализ на документите (писмени материали, уебсайт, междинни отчети, видео презентации...).

üГрупови дискусии (във всяко училище по време на международните срещи...).

üОнлайн списание.

üTwin space.

s  Теми за оценяване (според целите на проекта...)

ü  Съответстват ли дейностите на първоначалния план.

ü  Участват ли активно учителите и учениците в дейностите по проекта.

ü  Осъществява ли се активна комуникация между партньорите (с помощта на Интернет, skype, chat, e-mails, twin space).

ü  Придобиват ли учениците умения по чужди езици, ИКТ и умения да си сътрудничат.

ü  Придобиват ли учителите и учениците съзнание за европейско гражданство.

ü  Съответства ли очакваното въздействие върху различните целеви групи на плана.

ü  Осъществяват ли се дейностите по разпространяване на резултатите според предварителния план.

 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?p_l_id=35737768&folderId=35737833&name=DLFE-1082601.pdf

 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?p_l_id=35737768&folderId=35737833&name=DLFE-1082598.pd

 

https://youtu.be/rEfSmWuCh14

 

DOEA INT PROUD TO DELIVER

Международната награда на херцога на Единбург (The Duke of Edinburgh’s International Award) е програма за личностно развитие на млади хора, съчетаваща практически опит и развиването на умения, в резултат на което младежите стават отговорни граждани на света.

H 4
Още информация маже да намерите на
http://intaward-bg.org/

Проект "Играем и творим"

UEDAC

Кратко описание на планирания пилотен проект по YEDAC

Училище: 144 СОУ „Народни будители“ – София

Предметни области:

Изкуства: музика, изобразително изкуство, хореография

Чужди езици: английски език

Природни науки и eкология: биология и здравно образование

Начална дата на проекта: 01.10.2014 г.

Междинна дата – 20.12.2014 г.

Крайна дата: 15.06.2015 г.

Кратко описание на планираните дейности и на проекта

Заглавие на проекта: „ Играем и творим“

Цел: Изграждане на кътове за изкуства в двора на училището. Възможност за реклама.

Дейности:

  1. Представяне на проекта
  2. Избор на екип от учители и ученици
  3. Разпределяне на дейностите, определяне на срокове и отговорници
  4. Провеждане на семинари
  5. Определяне ( избор) на местоположение за кътовете
  6. Представяне на идейни проекти за кътове
  7. Осигуряване на ресурси
  8. Изграждане на кътове

Copy of it 11

Copy 2 of it 12 

Copy 2 of it 2

it 2

 

Проект "Пееща Европа"
по програма "Учене през целия живот", подпрограма "Коменски", многостранни партньорства

Проектът "Пееща Европа" е в сътрудничество със 7 училища от Белгия, Франция, България, Полша, Англия, Румъния и Испания. Той е насочен към ученици от горния курс на обучение на възраст 15- 16 години. Крайният продукт ще бъде музикално шоу, метафора на Европа чрез музиката.
През първата година от работата по проекта всяка страна отговаря за една глава от мюзикъла: културата и начинът на живот ще бъдат представени като тръгване на измислено пътешествие, при което пътуващият приготвя куфарите си и взима със себе си това, което счита за важно, за да представи своята страна.
Финалната сцена е съвместно творение, създадено през 2-та година. Участниците се озоват в "Къща от Европа", където откриват предимството на това да споделят всички свои ресурси и творчески потенциал, за да станат траждани на Европа. Тази поетапна конструкция води учениците до това да открият стойността на толерантността и демокрацията, на които се гради ЕС. Този проект стимулира творчеството на учениците, а това от своя страна дава възможност на учителите по музика, литература, история, география, английски, по езици и комуникации, ИКТ и др, да подобрят качеството на писмената работа на учениците, както артистичните и устните им изяви. Предварително подготвените мобилности дават възможност на ученици, които рядко или никога не са пътували в чужбина да го направят. Това ще им помогне да бъдат отворени за реалността и да преборят стереотипите. Еuropass дава възможност да се измерят придобитите умения.
Изследователската дейност засилва чувството за принадлежност към една културна общност като се тръгне от локално ниво, премине се през транснационално ниво и се стигне до една обща, споделена европейска хармония от песни и музика.
Интеркултурността играе важна роля. Проект, базиран на жива музикална творба, е начин да се открие пред учениците една цяла вселена, която да е едновременно виртуална и с корени в конкретния свят. В съвременна Европа подобряването на знанията на учениците по чужди езици е предимство, а една от целите на този проект е да се осъзнае това в колкото е възможно по-ранна ученическа възраст. Като пишат сценарий за мюзикъла учениците ще бъдат насочени към развитие на обща база знания, базирани на писане, говорене, език на тялото и артистични изяви.
Проектът има за цел да превърне младите хора в личности. Благодарение на Europass учениците ще напишат първите редове на своя европейски образователен план, което ще увеличи шансовете им в бъдеще. Работата в интернационален екип по време на репетициите ще привлече вниманието на учениците и ще им помогне да се адаптират с лекота. Това ще подобри международния диалог между ученици и учители и ще развие в тях чувство за отговорни граждани.

При посещението си в България участниците се запознаха с материалната база на училището, посетиха учебни часове по различни предмети, участваха в учебния процес. На сцената в Актовата зала представиха своя мюзикъл. Разгледаха забележителностите на София, посетиха общината и проведоха среща – разговор с кмета на район Младост – г-жа Цвета Авджиева.
DSC01484


Работна среща по проект

"ЗАСЛУЖАВАМЕ ПО-ДОБРА ПЛАНЕТА, НА КОЯТО ДА ЖИВЕЕМ"

ALIM8229От 7 до 17 март 2014 година се състоя работна среща с партньорите от Escola Secundaria de Alcochete, в Алкошете, Португалия.  
По време на срещата се включихме в дейности инициирани от нашите домакини – изготвяне на табла и презентации, провеждане на конференция на тема „Основните екологични проблеми на местата, в които живеем и как биха могли да се разрешат”.
Дискутирахме и предвидените до края на проекта дейности и крайни продукти. Имахме и часове с изучаване на португалски език, които протичаха много приятно и забавно и за учители и за ученици.
Проведени бяха екскурзии с екологично и културно-историческо значение.Португалските ни партньори ни запознаха с екосистемите в региона им, с типичните за тях флора и фауна, а също така и със защитените природни обекти. Посетихме Cascais - крайбрежен град на запад от Лисабон, на брега на Атлантическия океан, който е любима туристическа дестинация за местни и чуждестранни туристи; Sado Estuary Natural Reserve в гр.Сету̀бал, което е природен резерват; гр. Синтра - забележителен португалски град, чиято архитектура няма как да ни остави равнодушни и безразлични.Направихме много снимки на интересни природни и културни забележителности.
Разгледахме забележителностите на град Лисабон. Посетихме океанариумът в Лисабон, който е най-големият закрит аквариум в Европа. В него е представен животът в топлите морета и океани.

На 11 март гостувахме на посолството на българското посолство в Лисабон.

ALIM8167

Посланик Т. Стоянов ни поздрави за участието в европейския проект съвместно с португалското училище. Учениците изнесоха кратка фолклорна програма, като изпълниха народни танци и песни.

Вълнуваща беше и срещата с учители, родители и ученици в училището.

На раздяла имаше много сълзи, но всички бяхме единодушни, чи нашето приятелство и сътрудничество ще продължи и занапред. 


 ПРЕЗЕНТАЦИЯ


ПРОЕКТ

"ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО-ОТ УНИВЕРСИТЕТА КЪМ УЧИЛИЩЕТО НА БАЗАТА НА БЪЛГАРСКИЯ И ПОРТУГАЛСКИЯ ОПИТ"

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 МЕСЕЦА

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 130 879. 64 ЛЕВА

Партньори:

Партньор 1 – Сдружение на Училища на Арифана - Основно училище от Арифанa, Португалия

Партньор 2 -  СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика

Цели на проекта:

Обща цел (цели) Реализиране на политиката за въвеждане на електронното обучение в българското образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот.

Специфична цел:  Внедряване в училище на среда за уеб-базирано обучение и разширяване на Moodle общността чрез обмен на добри практики в e-Learning между българските и португалските партньори.

Екип за управление на проекта:

Величка Станчова Николова – ръководител на проекта ;
Десислава Иванова Евтимова -  технически организатор на проекта;
Роза Димитрова Еврова - организационен  координатор;
Мария Гиомар Ферейра да Силва - организационен  координатор;
Илиана Огнянова Петкова - координатор – екип "Експерти";
Валентина Георгиева  Борисова - счетоводител по проекта

Описание на целевата група:

Целевата група, включена в проекта, е: 100 учители от гр.София – преподаващи в І-ІVклас; V-VІІІ клас и VІІІ-ХІІ клас с опит по проблематиката; 30 учители от училища в страната, част от Moodle общността и с опит и постижения в електронното обучение; 20 преподаватели по ИКТ от висшите училища в София и страната; 20 учители от Португалия с опит и добри практики в областта на e-Learning.

Основни дейности:

Дейност 1. Сформиране на екип по проекта. Информационна кампания;
Дейност 2. Създаване на информационна платформа – сайт;
Дейност 3. Работно посещение в Португалия;
Дейност 4. Анализ на потребностите от електронно обучение;
Дейност 5. Провеждане на обучителни семинари;
Дейност 6. Конференция „Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?"
Дейност 7. Разработване на обучителни програми

Анкети

Харесвате ли сайта?
Да - 80.4%
Не - 19.6%

Общо гласове: 97
Гласуването за тази анкета е приключила

Изображения

newsimg 599

ban 101ban 100